Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA DJÄKNASJÖN, 25 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-05 Stoppdatum 2016-10-05
Mängd (ton): 4,16 Kostnad totalt: 6381
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: