Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HALLESJÖN, 741 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-09 Stoppdatum 2016-08-09
Mängd (ton): 14,00 Kostnad totalt: 16153
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: