Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA HASSUNGAREDSSJÖN, 413 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-16 Stoppdatum 2016-09-16
Mängd (ton): 4,34 Kostnad totalt: 6519
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: