Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA RÅVATTNET, 1052 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-26 Stoppdatum 2016-10-26
Mängd (ton): 4,59 Kostnad totalt: 6940
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 51,0
Kalkursprung: Gåsgruvan Metod: Flyg
Kommentar: