Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STORA STUSSVATTNET, 1016 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-05 Stoppdatum 2016-08-05
Mängd (ton): 2,04 Kostnad totalt: 2953
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: