Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVANSJÖN, 241 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-26 Stoppdatum 2016-11-26
Mängd (ton): 36,00 Kostnad totalt: 35917
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: