Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SVARTETJÄRN, 1390 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-08 Stoppdatum 2016-09-08
Mängd (ton): 3,10 Kostnad totalt: 4179
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: