Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÄSJÖN, 523 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-21 Stoppdatum 2016-09-21
Mängd (ton): 8,78 Kostnad totalt: 11110
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: