Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRSJÖN, 892 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-10 Stoppdatum 2016-08-10
Mängd (ton): 3,40 Kostnad totalt: 4904
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: