Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SÖRVATTNET, 1314 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-31 Stoppdatum 2016-07-31
Mängd (ton): 5,03 Kostnad totalt: 7817
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: