Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TAGSJÖN, 2457 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-09-30 Stoppdatum 2016-09-30
Mängd (ton): 12,20 Kostnad totalt: 15417
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: