Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TINNSJÖN, 607 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-23 Stoppdatum 2016-10-24
Mängd (ton): 75,00 Kostnad totalt: 72451
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: