Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TJUGENSJÖN, 153 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-11 Stoppdatum 2016-08-11
Mängd (ton): 5,09 Kostnad totalt: 6798
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: