Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRNINGEN, 121 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-01 Stoppdatum 2016-08-02
Mängd (ton): 25,83 Kostnad totalt: 25978
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården/Vomb Metod: Båt
Kommentar: