Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VAGNSJÖ, 1226 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-07-26 Stoppdatum 2016-07-26
Mängd (ton): 5,20 Kostnad totalt: 7842
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: