Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VIBOSJÖN, 662 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-27 Stoppdatum 2016-10-27
Mängd (ton): 40,52 Kostnad totalt: 41365
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: