Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: VÄSTRA KNÄVATTEN, 1154 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-02 Stoppdatum 2016-08-02
Mängd (ton): 7,30 Kostnad totalt: 10762
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: