Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄLINGASJÖN, 3111 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-17 Stoppdatum 2016-08-17
Mängd (ton): 2,10 Kostnad totalt: 2893
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: