Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖREVATTNET, 1400 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-08-04 Stoppdatum 2016-08-04
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 14743
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: