Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÅSGÖL, 629027148734 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-15 Stoppdatum 2016-04-15
Mängd (ton): 8,01 Kostnad totalt: 12880
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: