Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SKÄRGÖL, 627129149539 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-16 Stoppdatum 2016-04-16
Mängd (ton): 2,95 Kostnad totalt: 4830
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: