Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: GRYTSJÖN, 632710150042 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-19 Stoppdatum 2016-04-19
Mängd (ton): 4,00 Kostnad totalt: 6576
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: