Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STENSJÖN, 630746150410 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-19 Stoppdatum 2016-04-19
Mängd (ton): 22,02 Kostnad totalt: 36168
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: