Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kvarnmålen kdos, KD5011 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-01-01 Stoppdatum 2016-12-30
Mängd (ton): 230,37 Kostnad totalt: 188446
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: