Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Åleberg kdos, KD5001 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-01-02 Stoppdatum 2016-12-31
Mängd (ton): 13,71 Kostnad totalt: 8665
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Uddagården Metod: Doserare
Kommentar: