Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILLEVATTNET, 639850152617 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-22 Stoppdatum 2016-11-22
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3748
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: