Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TREHÖRN, 640235152398 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-22 Stoppdatum 2016-11-22
Mängd (ton): 9,28 Kostnad totalt: 17428
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 49,2
Kalkursprung: Uddagården Metod: Flyg
Kommentar: