Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STOCKEBROGÖL, 636854149770 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-24 Stoppdatum 2016-11-24
Mängd (ton): 14,96 Kostnad totalt: 25905
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: