Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: SMEDSJÖN, 627451149554 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-12-05 Stoppdatum 2016-12-05
Mängd (ton): 3,96 Kostnad totalt: 6440
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: