Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Kdos He Agunnarydsån Sälleberg, 5080 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-01-01 Stoppdatum 2016-12-31
Mängd (ton): 90,75 Kostnad totalt: 82813
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 53,1
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Doserare
Kommentar: