Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ARE SJÖ, 631690 145084 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-19 Stoppdatum 2016-03-19
Mängd (ton): 9,06 Kostnad totalt: 14061
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: