Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: BYASJÖN, 632983 144183 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-19 Stoppdatum 2016-03-19
Mängd (ton): 6,53 Kostnad totalt: 10134
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: