Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FERSJÖN, 633883 143286 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-20 Stoppdatum 2016-03-20
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 6223
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: