Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FRÖSJÖN, 626594 143989 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-16 Stoppdatum 2016-03-16
Mängd (ton): 17,29 Kostnad totalt: 26280
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: