Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: FÖRHULTASJÖN, 633426 142203 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-10-10 Stoppdatum 2016-10-10
Mängd (ton): 10,00 Kostnad totalt: 13880
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: