Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÅLSJÖN, 630444 135459 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-10 Stoppdatum 2016-12-15
Mängd (ton): 21,00 Kostnad totalt: 32781
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: