Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: HÄLLASJÖ, 631837 145728 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-19 Stoppdatum 2016-03-19
Mängd (ton): 2,00 Kostnad totalt: 3104
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: