Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: JUVEN, 633793 147699 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-11-24 Stoppdatum 2016-11-24
Mängd (ton): 13,79 Kostnad totalt: 22683
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: