Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: KRAMPEN, 626655 142348 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-13 Stoppdatum 2016-04-13
Mängd (ton): 15,00 Kostnad totalt: 13770
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Båt
Kommentar: