Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: LILL-IMMEN, 630287 140365 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-11 Stoppdatum 2016-12-12
Mängd (ton): 9,60 Kostnad totalt: 14985
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: