Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MALABERGSSJÖN, 630804 140641 Budgetår: 2016
Startdatum: 2019-04-11 Stoppdatum 2019-04-11
Mängd (ton): 8,90 Kostnad totalt: 13892
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: