Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÄEN, 628781 136365 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-21 Stoppdatum 2016-12-14
Mängd (ton): 124,60 Kostnad totalt: 194500
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: