Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: MÖRTSJÖN, 629036 145452 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-12 Stoppdatum 2016-04-12
Mängd (ton): 7,01 Kostnad totalt: 10970
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: