Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: RYSSBYSJÖN, 630069 140009 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-20 Stoppdatum 2016-04-20
Mängd (ton): 37,65 Kostnad totalt: 42618
Kalkmedel: Kalkstensmjöl <0,2 mm CaO halt: 48,4
Kalkursprung: Uddagården Metod: Båt
Kommentar: