Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: STÖNJASJÖN, 629634 135792 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-10 Stoppdatum 2016-12-12
Mängd (ton): 36,60 Kostnad totalt: 57132
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: