Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: TRYLLSGÖL, 630782 145929 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-13 Stoppdatum 2016-04-13
Mängd (ton): 1,00 Kostnad totalt: 1565
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga Metod: Flyg
Kommentar: