Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÄLGARYDSJÖN, 633322 143656 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-12-10 Stoppdatum 2016-12-10
Mängd (ton): 14,02 Kostnad totalt: 21759
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 50,0
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: