Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: ÖVRE LÅNGASJÖN, 625695 143397 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-03-15 Stoppdatum 2016-03-15
Mängd (ton): 4,01 Kostnad totalt: 6095
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: