Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Vänneån 374, 07VM374 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-08 Stoppdatum 2016-04-08
Mängd (ton): 3,06 Kostnad totalt: 4654
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: