Nationella Kalkdatabasen LST  NV 

Utförd kalkning

Kalkningsobjekt: Våtmark Hundsjön 358, 07VM358 Budgetår: 2016
Startdatum: 2016-04-09 Stoppdatum 2016-04-09
Mängd (ton): 14,02 Kostnad totalt: 21324
Kalkmedel: Kalkfällningsgranuler/Grovkalk CaO halt: 52,7
Kalkursprung: Ignaberga/Vomb Metod: Flyg
Kommentar: